Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

 

           

                                                                                                                                                                                 

    Μέσω του παρακάτω συνδέσμου μπορείτε να δείτε τους ορισμούς αγώνων Κυπέλλου της 25ης    Ιανουαρίου 2023