Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2021-2022

 Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Ε Σ    Μ Ε Τ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ω Ν 

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ   2021 - 2022

 

  

 • ΘΕΡΙΝΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ερασιτεχνών για ΔΙΕΘΝΕΙΣ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ από 02.08.21 έως και 01.11.2021
 • ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ερασιτεχνών για ΔΙΕΘΝΕΙΣ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ από 01.01.2022 έως και 31.01.2022
 • ΘΕΡΙΝΕΣ   Ε Π Α Ν Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ   ερασιτεχνών από 02.08.2021 έως και 01.11.2021
 • ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ  Ε Π Α Ν Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ  ερασιτεχνών από 01.01.2022 έως και 28.02.2022
 • ΘΕΡΙΝΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ  Ο Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ   Χ Ρ Ο Ν Ο Υ  ερασιτεχνών (πρώην  Υ π ο σ χ ε τ ι κ έ ς ) από 02.08.2021 έως και 01.11.2021
 • ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ  Ο Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ   Χ Ρ Ο Ν Ο Υ  (πρώην  Υ π ο σ χ ε τ ι κ έ ς) από 01.01.2022 έως και 31.01.2022
 • ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ   Α Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν   ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ   Α Ν Ο Ι Χ Τ Ε Σ  όλη την ποδοσφαιρική σεζόν από 01.07.2021 έως και 30.06.2022
 • ΘΕΡΙΝΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ερασιτεχνών από 02.08.2021 έως και 01.11.2021
 • ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ερασιτεχνών  από 01.01.2022 έως και 28.02.2022
 • ΑΤΟΜΙΚΕΣ  Α Π Ο Δ Ε Σ Μ Ε Υ Σ Ε Ι Σ  ερασιτεχνών   Α Ν Ο Ι Χ Τ Ε Σ  όλη την ποδοσφαιρική περίοδο από 01.07.2021 έως και 30.06.2022
 • ΟΜΑΔΙΚΕΣ  Α Π Ο Δ Ε Σ Μ Ε Υ Σ Ε Ι Σ  ερασιτεχνών   Α Ν Ο Ι Χ Τ Ε Σ  όλη την ποδοσφαιρική περίοδο από 01.07.2021 έως και 30.06.2022
Συνημμένα αρχεία
Download this file (ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΟ 2021-2022.pdf)ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΟ 2021-2022.pdf[ ]281 kB