Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΕΥΧΕΣ ΠΑΣΧΑ

 

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. Κορινθίας 

 εύχονται ολόψυχα Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα,

με υγεία, χαρά και ελπίδα για γρήγορη επάνοδο στην κανονική μας ζωή.

 

 

 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Σ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Συνεδρίασε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και έλαβε μεταξύ των άλλων  αποφάσεων

 την ΜΑΤΑΙΩΣΗ όλων των πρωταθλημάτων των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων (ΕΠΣ) της σεζόν 2020-21.

 

 

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΗΣ 2ης Φάσης UEFA C

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Λειτουργία σχολής 2ης Φάσης UEFA C 

(1ο BLOCK)

 

Η Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ενημερώνει τους συμμετέχοντες της σχολής UEFA C πως η 

λειτουργία σχολής 2ης Φάσης UEFA C (1ο BLOCK) στην Ε.Π.Σ. Κορινθίας θα ορισθεί σε νέα ημερομηνία.

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ από Γ.Γ.Α

Ανακοίνωση

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ  Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  ΑΠΟ Γ.Γ.Α 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΠΟΑ 22/03/2021

Α. Π.: 74717

Απάντηση στο έγγραφο: 74717


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ


 

ΘΕΜΑ : Χορήγηση βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης

 

Σχετ.: Η ΥΠΠΟΑ/74717/24-2-2021 αίτησή σας

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού βεβαιώνουμε ότι κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 30 του Ν.4726/2020 λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί η από τις διατάξεις του Ν.2725/1999 προβλεπόμενη ειδική αθλητική αναγνώριση στο σωματείο με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ για το άθλημα του ποδοσφαίρου, με Αριθμό Μητρώου ΓΓΑ ΙΖ70.

Το ανωτέρω σωματείο αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμ. 35/7-2-1947 Απόφαση του Πρωτοδικείου Κορίνθου και σύμφωνα με την 4457/11-3-2021 βεβαίωση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά τη δημοσίευση του Ν.2725/1999, είχε αγωνιστική δραστηριότητα στο άθλημα του ποδοσφαίρου και σωματεία –μέλη του ήταν εγγεγραμμένα μέλη στην οικεία αθλητική ομοσπονδία.

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

 

ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 Κοινοποίηση:

1.     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ, 11510 ΑΘΗΝΑ Τ.Θ. 14161

2.     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 29

 

20131 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

 

Η σημερινή εκλογή του προέδρου της Ε.Π.Σ. Κορινθίας Μιχάλη Τσιχριτζή με 60 ψήφους επί 66 ψηφισάντων, σημαίνει την καθολική αποδοχή των μελών της εκλογικής γενικής συνέλευσης της Ε.Π.Ο. στο πρόσωπό του. Είναι τιμή για το Κορινθιακό ποδόσφαιρο η εκλογή του και προσωπική του δικαίωση στην πολύχρονη πορεία του στο ποδόσφαιρο.-

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Σωματείων – μελών  της  Ε.Π.Σ.  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

Με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ΦΕΚ Β΄. 1593/20.04.2021,  καθορίστηκαν τα ειδικότερα στοιχεία και οι λεπτομέρειες για:

Α. την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ»

Β. την επικαιροποίηση στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο

Γ. τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή επικαιροποίησης.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

 Α. Τα σωματεία που δεν έχουν εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό  Μητρώο, είτε αυτά που καθόλου δεν έχουν αιτηθεί την εγγραφή τους και δεν έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά, είτε αυτά που έχουν υποβάλλει ολοκληρωμένη ή μη αίτηση εγγραφής για το έτος 2020 από 01-01-2021 έως 19-04-2021 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής για το έτος 2021 σε δύο χρονικά κύκλους υποβολής ως εξής:

1. Πρώτος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης αίτησης μέχρι 30.06.2021 και εφόσον χρειαστεί μετά τον έλεγχο συμπλήρωση-διόρθωση της αίτησης, η επανυποβολή είναι μέχρι 30.09.2021.

2. Δεύτερος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης αίτησης από 01.07.2021 μέχρι 30.09.2021 και εφόσον χρειαστεί μετά τον έλεγχο συμπλήρωση-διόρθωση της αίτησης, επανυποβολή είναι μέχρι 30.11.2021.

 

Β. ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, υποχρεούνται να επικαιροποιήσουν τα απαραίτητα στοιχεία υποβάλλοντας νέα αίτηση εγγραφής με την είσοδο στον λογαριασμό του σωματείου στην πλατφόρμα προεγγραφής μέχρι 31.08.2021 και αν χρειαστούν διορθώσεις μετά τον έλεγχο, η επανυποβολή είναι μέχρι 30.11.2021. Η επικαιροποίηση αφορά τα οικονομικά στοιχεία, δηλαδή ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2021, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2020, την αντίστοιχη ΒΕΒΑΙΩΣΗ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ αυτών από την Περιφέρεια καθώς και το ΕΝΤΥΠΟ Ν φορολογικού έτους 2019.

 

ΕΠΙΠΛΕΙΟΝ ΕΑΝ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 22.11.2019 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ Γ.Σ.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

Τα βασικότερα έγγραφα – δικαιολογητικά που χρειάζεται να συλλέξουν τα σωματεία που δεν έχουν εγγραφεί στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ και να τα επισυνάψουν σε αρχείο μορφής pdf, είναι τα παρακάτω:

1) εγκεκριμένο ιδρυτικό καταστατικό

2) εγκεκριμένο τροποποιημένο – ισχύον καταστατικό

3) πρόσφατο Πιστοποιητικό Μεταβολών (εντός τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης)

4) βεβαίωση θεώρησης – τήρησης βιβλίων από την Περιφέρεια (εντός 12μήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης)

5) πρακτικό τελευταίας εκλογικής Γενικής Συνέλευσης

6) έγγραφο διορισμού Δικαστικού αντιπροσώπου εάν οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν μετά την 22.11.2019

7) πρακτικό τελευταίου Δ.Σ. συγκρότησης σε σώμα

8) έγγραφο προϋπολογισμού 2021

9) έγγραφο απολογισμού 2020

10) βεβαίωση – πιστοποιητικό κατάθεσης των οικονομικών στοιχείων για τα έτη 2020 και 2021

11) έντυπο Ν φορολογικού έτους 2019

12) συμφωνητικό εργασίας προπονητή από taxisnet ή αναγγελία πρόσληψης του με το έντυπο 3 ΕΡΓΑΝΗ με υποχρέωση αναφοράς κατώτερης αμοιβής ανά ώρα 3.90 ευρώ εφόσον υπάρχει η υποχρέωση απασχόλησης προπονητή στο σωματείο.

13) υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του σωματείου εφόσον ΔΕΝ υπάρχει η υποχρέωση απασχόλησης προπονητή.

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ).

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ.Γ.Α.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Αθήνα, 21 Απριλίου 2021
 
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
 
Ενεργό ξανά από σήμερα το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων για εγγραφές και επικαιροποίηση στοιχείων, καταβάλλονται και τα 3,6 εκατ. ευρώ της ενίσχυσης σε 1.403 δικαιούχα σωματεία, όπως τόνισε ο Υφυπουργός Αθλητισμού στη Βουλή
«Με το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων πράττουμε το αυτονόητο: νοικοκυρεύουμε το αθλητικό τοπίο, βάζουμε τάξη, πάντα με διαφανείς διαδικασίες, σε ένα καθεστώς ημινομιμότητας που υπήρχε στα ερασιτεχνικά σωματεία» τόνισε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, απαντώντας σε Επίκαιρη Ερώτηση της Βουλευτού, Διονυσίας – Θεοδώρας Αυγερινοπούλου, με θέμα «στήριξη των εγγεγραμμένων αθλητικών σωματείων στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων και μετά την 10η Δεκεμβρίου 2020».
Ο κ. Αυγενάκης αναφέρθηκε στην Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε χτες (ΦΕΚ Β’ 1593, 20/04/2021) περί «Καθορισμού για το έτος 2021 των ειδικότερων στοιχείων και των λεπτομερειών
 
* για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων»
 
* για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων, καθώς και
 
* για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης»
 
και επισήμανε ότι από σήμερα το απόγευμα θα λειτουργεί η σχετική πλατφόρμα της ΓΓΑ και θα μπορεί να δεχθεί αιτήσεις, θα μπορούν όλα τα σωματεία να ξεκινήσουν τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων τους.
 
Ο Υφυπουργός Αθλητισμού, παράλληλα, υπενθύμισε ότι κατά το 2020:
 
* 4.034 ερασιτεχνικά σωματεία ολοκλήρωσαν με επιτυχία την εγγραφή τους και είναι απολύτως νόμιμα και τακτοποιημένα
 
* 853 ερασιτεχνικά σωματεία είχαν προβλήματα στα δικαιολογητικά των αιτήσεών τους και δεν πρόλαβαν να τις «θεραπεύσουν» ως το τέλος Ιανουαρίου 2021
 
* 1.054 ερασιτεχνικά σωματεία βρίσκονται, επιπλέον, στην αναμονή από 01/01/2021.
 
Ο κ. Αυγενάκης υπογράμμισε, επιπλέον, ότι στη β’ φάση οικονομικής ενίσχυσης που θα ξεκινήσει εντός των ημερών:
 
* Θα καταβληθούν 3.596.500€ σε 1.403 σωματεία
Συνημμένα αρχεία
Download this file (ΥΑ168038_ΦΕΚ1593Β20042021.pdf)ΥΑ168038_ΦΕΚ1593Β20042021.pdf[ ]204 kB

UEFA Grassroots Coach Education Week

Η UEFA στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης του προπονητικού διπλώματος UEFA C, πραγματοποιεί συνεχόμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια και δραστηριότητες με τη συμμετοχή όλων των ευρωπαϊκών ομοσπονδιών μελών της.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία, θέλοντας να γιορτάσει και να προβάλει αυτόν τον νέο κύκλο συνεργασίας και εκπαίδευσης για προπονητές grassroots, διοργανώνει την UEFA Grassroots Coach Education Week από 6 έως 9/4/2021.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, με δεδομένη την επικρατούσα λόγω της πανδημίας του Covid-19 κατάσταση, παρατείνεται έως τις 16/4/2021, αντί της 31/3/2021 που ίσχυε σήμερα, η τελευταία ημέρα διενέργειας εγγραφών/μετεγγραφών/επανεγγραφών κλπ. εσωτερικού χαρακτήρα αποκλειστικά και μόνο για όλα τα ερασιτεχνικά σωματεία.-
 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗ ΤΣΙΧΡΙΤΖΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗ ΤΣΙΧΡΙΤΖΗ

Θέλω να ευχαριστήσω τους παράγοντες των σωματείων του Νομού μας, τους συνεργάτες και φίλους μου αλλά και όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο του νομού μας που με στηρίζουν τόσα χρόνια ως Πρόεδρο της Ε.Π.Σ. Κορινθίας.

Αυτή τους η στήριξη μου έδωσε την δυνατότητα να εκλεγώ ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης της Ε.Π.Ο. Ανήκει σε αυτούς μεγάλο μερίδιο της επιτυχίας μου. Δεσμεύομαι να συνεχίσω την  προσπάθεια για να πάει μπροστά το ελληνικό ποδόσφαιρο και το ποδόσφαιρο του Νομού μας. -

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος της ΕΠΣ Κορινθίας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Συμμόρφωσης της Ε.Π.Ο.

Μιχάλης Τσιχριτζής

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

Στην προσπάθεια που γίνεται για την αναβάθμιση του Ελληνικού Ποδοσφαίρου για ένα διοικητικό σχήμα κοινής αποδοχής και με πρόεδρο τον Θεόδωρο Ζαγοράκη, η Ε.Π.Σ. Κορινθίας θα είναι παρούσα.

Για τον λόγο αυτό, προτείνει για πρόεδρο της Ε.Π.Ο. τον Θεόδωρο Ζαγοράκη και στηρίζει την υποψηφιότητά του.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Ε.Π.Σ. Κορινθίας κ. Μιχάλης  Τσιχριτζής, αποδέχτηκε την πρόταση που του έγινε και θα είναι υποψήφιος για την θέση του προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης της ΕΠΟ.

 

Μια πρόταση, που τιμά ολόκληρο το Κορινθιακό ποδόσφαιρο και αποδεικνύει ότι η Ε.Π.Σ. Κορινθίας και ο Πρόεδρος της, χαίρουν της  εκτίμησης του Επαγγελματικού αλλά και του Ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.-