Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 2020

Παρακάτω ακολουθεί  σύνδεσμος μέσω του οποίου μπορούν να κατεβάσουν συμπιεσμένο αρχείο με υποδείγματα επίσημων εγγράφων και δηλώσεων της Ε.Π.Σ. Κορινθίας. Στο παρακάτω συμπιεσμένο αρχείο περιέχονται:
  1. Υπόδειγμα Πράξης Συναίνεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Έλληνα Ποδοσφαιριστή
  2. Υπόδειγμα Πράξης Συναίνεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Αλλοδαπού Ποδοσφαιριστή
  3. Υπόδειγμα Πράξης Συναίνεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Ανήλικου Έλληνα Ποδοσφαιριστή
  4. Υπόδειγμα Πράξης Συναίνεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Ανήλικου Αλλοδαπού Ποδοσφαιριστή
  5. Συνυποσχετικό Διαιτησίας.
  6. Έντυπο Κάρτας Υγείας Αθλητή
  7. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ άρθρου 6 παράρτημα Β’ του κανονισμού μετεγγραφών (αφορά την  πρώην Υ Π Ο Σ Χ Ε Τ Ι Κ Η  - Δ Α Ν Ε Ι Σ Μ Ο)

alt