Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

Video Εκπαίδευσης Διαιτησίας

Παρακολουθείστε σε κάθε μία από τις κατηγορίες τα video των εν ισχύ κανονισμών διαιτησίας όπως αυτοί έχουν προετοιμαστεί από τη FIFA και την UEFA, και ενημερωθείτε για το ποιες είναι οι ορθές αποφάσεις που οφείλει να πάρει ένας διαιτητής.

 • Πέναλτι

  Παρακολουθείστε σε video τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις σε εκτελέσεις πέναλτι, όπως αυτές έχουν προετοιμαστεί από τη FIFA και την UEFA, και ενημερωθείτε για το ποιες είναι οι ορθές αποφάσεις που οφείλει να πάρει ένας διαιτητής.

  Περίπτωση 1

  Περίπτωση 2

  Περίπτωση 3

  Περίπτωση 4

  Απαντήσεις

 • Πανηγυρισμοί

  Παρακολουθείστε σε video τρεις διαφορετικές περιπτώσεις σε φάσεις πανηγυρισμών, όπως αυτές έχουν προετοιμαστεί από τη FIFA και την UEFA, και ενημερωθείτε για το ποιες είναι οι ορθές αποφάσεις που οφείλει να πάρει ένας διαιτητής.

  Περίπτωση 1

  Περίπτωση 2

  Περίπτωση 3

  Απαντήσεις

 • Τραυματισμοί

  Παρακολουθείστε σε video τρεις διαφορετικές περιπτώσεις σε φάσεις τραυματισμών, όπως αυτές έχουν προετοιμαστεί από τη FIFA και την UEFA, και ενημερωθείτε για το ποιες είναι οι ορθές αποφάσεις που οφείλει να πάρει ένας διαιτητής.

  Περίπτωση 1

  Περίπτωση 2

  Περίπτωση 3

  Απαντήσεις

 • Ελεύθερα Λακτίσματα

  Παρακολουθείστε σε video διαφορετικές περιπτώσεις σε φάσεις ελευθέρων λακτισμάτων, όπως αυτές έχουν προετοιμαστεί από τη FIFA και την UEFA, και ενημερωθείτε για το ποιες είναι οι ορθές αποφάσεις που οφείλει να πάρει ένας διαιτητής.

  Περίπτωση 1

  Περίπτωση 2

  Απαντήσεις

 • Προφανείς Ευκαιρίες για Γκολ

  Παρακολουθείστε σε video διαφορετικές περιπτώσεις σε φάσεις προφανών ευκαιριών για γκολ, όπως αυτές έχουν προετοιμαστεί από τη FIFA και την UEFA, και ενημερωθείτε για το ποιες είναι οι ορθές αποφάσεις που οφείλει να πάρει ένας διαιτητής.

  Περίπτωση 1

  Περίπτωση 2

  Απαντήσεις

 • Υποσχόμενη Επιθετική Ενέργεια

  Παρακολουθείστε σε video διαφορετικές περιπτώσεις σε φάσεις υποσχόμενων επιθετικών ευκαιριών για γκολ, όπως αυτές έχουν προετοιμαστεί από τη FIFA και την UEFA, και ενημερωθείτε για το ποιες είναι οι ορθές αποφάσεις που οφείλει να πάρει ένας διαιτητής.

  Περίπτωση 1

  Περίπτωση 2

  Απαντήσεις

 • Βίαιη Συμπεριφορά

  Παρακολουθείστε σε video διαφορετικές περιπτώσεις βίαιης αγωνιστικής συμπεριφοράς, όπως αυτές έχουν προετοιμαστεί από τη FIFA και την UEFA, και ενημερωθείτε για το ποιες είναι οι ορθές αποφάσεις που οφείλει να πάρει ένας διαιτητής.

  Περίπτωση 1

  Περίπτωση 2

  Απαντήσεις

 • Προσποίηση Παράβασης

  Παρακολουθείστε σε video διαφορετικές περιπτώσεις προσποίησης παράβασης (θέατρο), όπως αυτές έχουν προετοιμαστεί από τη FIFA και την UEFA, και ενημερωθείτε για το ποιες είναι οι ορθές αποφάσεις που οφείλει να πάρει ένας διαιτητής.

  Περίπτωση 1

  Περίπτωση 2

  Απαντήσεις

 • Αντικανονική Προβολή

  Παρακολουθείστε σε video διαφορετικές περιπτώσεις αντικανονικής προβολής, όπως αυτές έχουν προετοιμαστεί από τη FIFA και την UEFA, και ενημερωθείτε για το ποιες είναι οι ορθές αποφάσεις που οφείλει να πάρει ένας διαιτητής.

  Περίπτωση 1

  Περίπτωση 2

  Περίπτωση 3

  Περίπτωση 4

  Περίπτωση 5

  Απαντήσεις

 • Χρήση Χεριών-Αγκώνων

  Παρακολουθείστε σε video διαφορετικές περιπτώσεις αντικανονικής χρήσης χεριών και αγκώνων, όπως αυτές έχουν προετοιμαστεί από τη FIFA και την UEFA, και ενημερωθείτε για το ποιες είναι οι ορθές αποφάσεις που οφείλει να πάρει ένας διαιτητής.

  Περίπτωση 1

  Περίπτωση 2

  Περίπτωση 3

  Απαντήσεις

 • Οφσάιντ

  Παρακολουθείστε σε video τις τροποποιήσεις που έγιναν από τη FIFA την UEFA στον κανόνα 11, ο οποίος αφορά τις παραβάσεις ή μη του οφσάιντ (ερμηνεία των Κανόνων του Παιχνιδιού), και ενημερωθείτε για το ποιες είναι οι ορθές αποφάσεις που οφείλει να πάρει ένας διαιτητής.

  Περίπτωση 1, επηρεάζει αντίπαλο

  Περίπτωση 2, επηρεάζει αντίπαλο

  Περίπτωση 3, επηρεάζει αντίπαλο

    Περίπτωση 4, αποκτά πλεονέκτημα

    Περίπτωση 5, αποκτά πλεονέκτημα

    Περίπτωση 6, αποκτά πλεονέκτημα

    Περίπτωση 7, αποκτά πλεονέκτημα

    Περίπτωση 8, αποκτά πλεονέκτημα

  Απαντήσεις

 • Εξοπλισμός Παικτών

  Παρακολουθείστε σε video δύο περιπτώσεις σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό των ποδοσφαιριστών, όπως αυτές έχουν προετοιμαστεί από τη FIFA και την UEFA, και ενημερωθείτε για το ποιες είναι οι ορθές αποφάσεις που οφείλει να πάρει ένας διαιτητής.

  Περίπτωση 1

  Περίπτωση 2

  Απαντήσεις

 • Παραβάσεις με Χέρια

  Παρακολουθείστε σε video δύο περιπτώσεις σε ό,τι αφορά παραβάσεις ποδοσφαιριστών με τη χρήση χεριών εντός περιοχής, όπως αυτές έχουν προετοιμαστεί από τη FIFA και την UEFA, και ενημερωθείτε για το ποιες είναι οι ορθές αποφάσεις που οφείλει να πάρει ένας διαιτητής.

  Περίπτωση 1

  Περίπτωση 2

  Απαντήσεις

 • Κράτημα Αντιπάλου

  Παρακολουθείστε σε video τρεις διαφορετικές περιπτώσεις προσπάθειας ποδοσφαιριστών να μαρκάρουν τον αντίπαλό τους με τα χέρια, όπως αυτές έχουν προετοιμαστεί από τη FIFA και την UEFA, και ενημερωθείτε για το ποιες είναι οι ορθές αποφάσεις που οφείλει να πάρει ένας διαιτητής.

  Περίπτωση 1

  Περίπτωση 2

  Περίπτωση 3

  Απαντήσεις

 • Καθυστέρηση

  Παρακολουθείστε σε video δύο διαφορετικές περιπτώσεις σε φάσεις καθυστέρησης, όπως αυτές έχουν προετοιμαστεί από τη FIFA και την UEFA, και ενημερωθείτε για το ποιες είναι οι ορθές αποφάσεις που οφείλει να πάρει ένας διαιτητής.

  Περίπτωση 1

  Περίπτωση 2

  Απαντήσεις

 • Διαμαρτυρία

  Παρακολουθείστε σε video δύο διαφορετικές περιπτώσεις σε φάσεις διαμαρτυρίας, όπως αυτές έχουν προετοιμαστεί από τη FIFA και την UEFA, και ενημερωθείτε για το ποιες είναι οι ορθές αποφάσεις που οφείλει να πάρει ένας διαιτητής.

  Περίπτωση 1

  Περίπτωση 2

  Απαντήσεις

 • Συνεργασία Διατητών

  Παρακολουθείστε σε video δύο διαφορετικές περιπτώσεις σε φάσεις συνεργασίας διαιτητών, όπως αυτές έχουν προετοιμαστεί από τη FIFA και την UEFA, και ενημερωθείτε για το ποιες είναι οι ορθές αποφάσεις που οφείλει να πάρει ένας διαιτητής.

  Περίπτωση 1

  Περίπτωση 2

  Απαντήσεις

Hello Football Friend 2023