Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

 

Μέσω του παρακάτω συνδέσμου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  που απαιτούνται στις περιπτώσεις των μετεγγραφών ερασιτεχνων ποδοσφαιριστών, ΕΛΛΗΝΩΝ, ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ και ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ που αποκτώνται απο το εξωτερικό.