Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Κ14 - Κ16 2020-2021

ΠΡΟΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ

ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ Κ14 & Κ16 2020-2021

της Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

Συνημμένα θα βρείτε τις π ρ ο κ η ρ ύ ξ ε ι ς των πρωταθλημάτων Κ14 & Κ16 της ποδοσφαιρικής περιόδου 2020-2021