Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΓΙΑ  (Ο Μ Α Δ Ι Κ Η    Α Π Ο Δ Ε Σ Μ Ε Υ Σ Η )

ΣΤΗΝ ΕΙΜ/ΕΠΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΙ  ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ :  ΚΑΘ' ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

Μ Η Χ Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Ε Ν Η  Ο Ν Ο Μ Α Σ Τ Ι Κ Η       Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙ ΤΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, ΑΡΙΘ. ΔΕΛΤΙΟΥ), όπως ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

** Ο Μ Α Δ Ι Κ Η   Α Π Ο Δ Ε Σ Μ Ε Υ Σ Η

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ  ΑΠΟ  - 80  -  ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΠΟΔ/ΣΤΕΣ  ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

2.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, ΣΤΟ ΠΟΙΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

3.

ΠΑΡΑΒΟΛΟ 200,00 ευρώ

e- παράβολο Ε.Π.Ο. (site)

 

** ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Hello Football Friend 2023