Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

Δικαιολογητικά Αναγνώρισης Σωματείου

Μέσω του παρακάτω συνδέσμου μπορείτε να δείτε το επίσημο έγγραφο για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε ώστε να πραγματοποιηθεί η επίσημη αναγνώριση και ίδρυση του σωματείου σας.