Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2021-2022

ΠΡΟΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ

ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2021-2022

της Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

Συνημμένα θα βρείτε τη π ρ ο κ ή ρ υ ξ η του Κυπέλλου της ποδοσφαιρικής περιόδου 2021-2022