Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

ή  ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ή ΑΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Ποδοσφαιριστές, των οποίων οι ομάδες στις οποίες ανήκουν, δεν δηλώνουν συμμετοχή στο οικείο πρωτάθλημα ή αποχωρούν ή αποβάλλονται από αυτό δύνανται με αίτησή τους (που μπορεί να είναι και ομαδική εφόσον υπερβαίνουν τα πέντε άτομα) προς την Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ και βεβαίωση της  οικείας ένωσης, να αποδεσμεύονται προσωρινά, προκειμένου να εγγράφονται για την αγωνιστική περίοδο αυτή, σε ομάδα της επιθυμίας τους, εξαιρουμένων των ομάδων άλλων Ομοσπονδιών.

Η αίτηση προσωρινής αποδέσμευσης και η αίτηση επανεγγραφής σε άλλο σωματείο δύνανται να υποβάλλονται έως την 28-2 εκάστου έτους.

Μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου ο ποδοσφαιριστής εντάσσεται αυτοδίκαια στην ομάδα από την οποία προσωρινά αποδεσμεύτηκε ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ.  

Ποδοσφαιριστές των οποίων η ομάδα δεν κατήλθε να αγωνιστεί σε δύο (2) συνεχείς αγωνιστικές περιόδους, ή αποχώρησε από τα πρωταθλήματα που συμμετείχε για οποιαδήποτε αιτία, στα ερασιτεχνικά Πρωταθλήματα, δύνανται να εγγραφούν κατά την περίοδο επανεγγραφών ως ελεύθεροι ποδοσφαιριστές σε άλλη ομάδα, προσκομίζοντας πλέον των λοιπών δικαιολογητικών και βεβαίωση της οικείας ένωσης με την οποία να βεβαιώνεται ότι η ομάδα δεν αγωνίστηκε ή αποχώρησε στις περιόδους αυτές στο τοπικό πρωτάθλημα.

 

Hello Football Friend 2023