Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΓΓΑ -ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ έως 30/06/2023

Ανακοίνωση

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ Γ.Γ.Α ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 

 ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Σωματεία που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Γ.Γ.Α το έτος 2022, θα πρέπει έως 30/06/2023, 

να έχουν κάνει ολοκλήρωση υποβολής αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

Hello Football Friend 2023