Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 04.07.2022

 

Επικύρωση καταλόγου σωματείων από Γ.Γ.Α.,  εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική

Συνέλευση της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Ε.Π.Σ.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ) στις 4 Ιουλίου 2022

 

Eπικύρωση του καταλόγου των τριάντα τεσσάρων (34) σωματείων από την Γ.Γ.Α. που έχουν δικαίωμα συμμετοχής

και ψήφου στην επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

(Ε.Π.Σ.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ) στις 4 Ιουλίου 2022, όπως τα σωματεία αυτά αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα, με

βάση το τηρούμενο στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων

του άρθρου 142 του Ν.4714/2020.

Hello Football Friend 2023