Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ 7ης-8ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

 

           

                                                                                                                                                                                 

    Μέσω του παρακάτω συνδέσμου μπορείτε να δείτε τους ορισμούς αγώνων Πρωταθλήματος  της 7 και 8 Ιανουαρίου 2023