Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ Γ.Γ.Α.

Γνωρίζουμε στα σωματεία  που δεν έχουν εγγραφεί στο μητρώο της ΓΓΑ πως πρέπει να εγγραφούν άμεσα (31/08/2021).

Τα σωματεία που έχουν κάνει αιτήσεις για την εγγραφή τους στο μητρώο της Γ.Γ.Α. θα πρέπει να παρακολουθούν μέσω του λογαριασμού που έχουν δημιουργήσει στην πλατφόρμα  της Γ.Γ.Α., τυχόν μηνύματα από την ΓΓΑ, αφού έχει ξεκινήσει ο έλεγχος τους κι ενδεχομένως να χρειάζονται  διορθώσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους.

Όλα τα σωματεία έχουν υποχρέωση επικαιροποίησης των στοιχείων τους προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους

Τέλος, υπενθυμίζουμε πως η ΕΠΣ Κορινθίας είναι διαθέσιμη να βοηθήσει τα σωματεία με οποιονδήποτε τρόπο για τις ενέργειες που απαιτούνται να γίνουν για την οριστική εγγραφή τους στο μητρώο της ΓΓΑ. Αρμόδια υπάλληλος ορίζεται η κ. Κατερίνα Χατζή προκειμένου να δέχεται τα αιτήματα και τα υπάρχοντα προβλήματα.