Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

 

Ενημερώνουμε ότι όλες οι ομάδες θα πρέπει υποχρεωτικά να προχωρήσουν ΑΜΕΣΑ σε επανέκδοση / αντικατάσταση δελτίων νέου τύπου. Σε αντίθετη περίπτωση οι ποδοσφαιριστές μένουν σε αδράνεια και δεν θα μπορούν να αγωνιστούν. 

Τα δελτία παλαιού τύπου (χρώματος πορτοκαλί), δεν έχουν ισχύ.

Όπως σαφέστατα προβλέπεται και περιγράφεται στον νέο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ όσο και στις γενικές οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στο site της Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες του οργανωμένου ποδοσφαίρου έχουν αποκλειστικά και μόνο οι ποδοσφαιριστές των οποίων τα ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ θα είναι νέου τύπου (ΛΕΥΚΑ).

Οι υπόλοιποι δεν έχουν και σε περίπτωση συμμετοχής τους γεννάται δικαίωμα υποβολής ένστασης βάσει του άρθρου 23 του ΚΑΠ από την αντίπαλη ομάδα για αντικανονική συμμετοχή.

Διευκρινίζουμε ότι :

- Τα  δελτία των ποδοσφαιριστών τα οποία θα αντικατασταθούν και  είναι αορίστου χρόνου, θα έχουν ισχύ μέχρι 30/06/2024.

Δικαιολογητικά για την επανέκδοση / αντικατάσταση

 α) Πρωτότυπο έντυπο μεταβολών, καθόλα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο και σε περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής είναι ανήλικος, τότε υπογράφει και συμπληρώνει ο κηδεμόνας την υπεύθυνη δήλωση-συναίνεση στο πίσω μέρος της αίτησης. Σημειώνεται ότι χρησιμοποιείται έντυπο με ελληνικούς χαρακτήρες για τους Έλληνες και λατινικούς για τους αλλοδαπούς και τους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Απλή φωτοτυπία ταυτότητας για Έλληνες ποδοσφαιριστές,

-Επικυρωμένο αντίγραφο διαβατήριου για υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κοινοτικοί).

-Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας παραμονής σε ισχύ του ποδοσφαιριστή, αν είναι αλλοδαποί.

γ) Πράξη συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του ποδοσφαιριστή, αν δεν έχει ήδη κατατεθεί.

δ) Πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του ποδοσφαιριστή, αν δεν έχει ήδη κατατεθεί (σε ηλεκτρονική μορφή στο mail deltia-epskor@hotmail.com).

Το κόστος  αντικατάστασης κάθε δελτίου ανέρχεται στα 5 ευρώ.

Συνημμένα αρχεία
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ - υποδειγμα.jpg)ΑΙΤΗΣΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ - υποδειγμα.jpg[ ]355 kB