Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΛΤΙΩΝ Ε.Π.Ο.

 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΛΤΙΩΝ Ε.Π.Ο.

Συνημμένα γνωρίζουμε  στα σωματεία μας τον πίνακα παραβόλων για τις κινήσεις ποδοσφαιριστών περιόδου 2021-2022, γενικές οδηγίες για τις αντικαταστάσεις/επανεκδόσεις των παλαιών τύπου δελτίων με τα νέα, βάσει ΚΙΜΠ, Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας, καθώς και τη λίστα με τους πολίτες κρατών που είναι μεν αλλοδαποί σε ό,τι αφορά την υπηκοότητά τους, αλλά ποδοσφαιρικά λογίζονται ως κοινοτικοί Β' ζώνης, μη καταλαμβάνοντας θέση αλλοδαπού στις δυνάμεις των ομάδων όπως αυτά μας εστάλησαν από το αρμόδιο τμήμα της ΕΠΟ.