Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΓΑ

 
 
 Μέσω του συνημμένου συνδέσμου μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες βήμα-βήμα για το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γ.Γ.Α.