Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021

Παράταση της Μεταγραφικής περιόδου μέχρι την 31/3/2021

 

Όπως μας ενημέρωσε η Ε.Π.Ο, παρατείνεται  η μεταγραφική  περίοδος  έως και τις 31/3/2021 αντί της 1/2/2021 που ισχύει τώρα, (διενέργεια εγγραφών/μετεγγραφών/επανεγγραφών κλπ. εσωτερικού χαρακτήρα για όλα τα ερασιτεχνικά σωματεία).

 Το τηλέφωνο επικοινωνίας  του Γενικού Γραμματέα  της Ε.Π.Σ. Κορινθίας κ. Βράκα Παναγιώτη 6936155329  παραμένει στη διάθεση των ενδιαφερομένων, ώστε να εξυπηρετηθούν για κάποια μετεγγραφή ποδοσφαιριστή κατόπιν ραντεβού μέχρι να λήξει η αναστολή λειτουργίας των υπηρεσιών της Ένωσης. 

 

Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α   Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Α 

 

-Διεθνείς μετεγγραφές ερασιτεχνών:                                                  έως 01/02/2021 

-Εσωτερικές μετεγγραφές ερασιτεχνών:                                            έως 31/03/2021

-Επανεγγραφές ερασιτεχνών:                                                             έως 31/03/2021

-Πρώτες εγγραφές ενηλίκων ερασιτεχνών:                                        έως 30/04/2021

-Μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (πρώην υποσχετικές):                 έως 31/03/2021