Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ 2019-2021

 
Σχολή Ανανέωσης Ταυτοτήτων 2019-2021 διάρκειας 15 ωρών για επίπεδο διπλωμάτων UEFA A, UEFA B και UEFA C
 
Έγινε ανάρτηση στο επίσημο site της ΕΠΟ η ακόλουθη ανακοίνωση:
 
Η ΕΠΟ θα λειτουργήσει Σχολή Ανανέωσης Ταυτοτήτων 2019-2021 διάρκειας 15 ωρών για επίπεδο διπλωμάτων UEFA A, UEFA B και UEFA C στις 24-26/8/2020. Η παρουσίαση των θεμάτων θα πραγματοποιηθεί με χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας (διαδικτυακά) από την Εκπαιδευτική ομάδα της ΕΠΟ.
Το κόστος συμμετοχής για τη συγκεκριμένη Σχολή είναι:

- Για τους προπονητές UEFA A , παράβολο συμμετοχής 60,00 € (υπέρ οικείας ΕΠΣ)
- Για τους προπονητές UEFA B , παράβολο συμμετοχής 40,00 € (υπέρ οικείας ΕΠΣ)
- Για τους προπονητές UEFA C , παράβολο συμμετοχής 20,00 € (υπέρ οικείας ΕΠΣ)
Το παράβολο θα κατατεθεί από κάθε συμμετέχοντα προπονητή στην ΕΠΣ που ανήκει έως 17/8/2020.
 
Οι ενδιαφερόμενοι προπονητές που θέλουν να λάβουν μέρος στη συγκεκριμένη Σχολή να επικοινωνήσουν με την Ε.Π.Σ. Κορινθίας μέχρι 18/8/2020.-
Συνημμένα η σχετική αίτηση και η πράξη συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.