Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

   Η ΕΠΣ Κορινθίας ενημερώνει τα σωματεία μέλη της ότι αποτελεί προυπόθεση συμμετοχής  στα πρωταθλήματα της περιόδου 2012 - 2013, η πλήρης και ολοσχερής εξόφληση των χρηματικών ποινών (άρθρο 21 ΚΑΠ) ,  που οφείλονται προς την ΕΠΣ ή την ΕΠΟ, για οποιαδήποτε αιτία.

   Τα σωματεία τα οποία οφείλουν χρηματικά ποσά στις υπερκείμενες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού μετεγγραφών, δεν μπορούν να αποκτούν, να αποδεσμεύουν και να παραχωρούν με οποιοδήποτε τρόπο ποδοσφαιριστές.

   Οι κάθε είδους οφειλές των ως άνω σωματείων προς τις ΕΠΣ, που δημιουργήθηκαν μετά τις 13.6.2009 καταβάλλονται στις ΕΠΣ εφάπαξ, σύμφωνα με την ρύθμιση του καταστατικού της ΕΠΟ στη Γ.Σ του 2011. (σχετ. έγγραφα της ΕΠΟ 27375/2.9.2011 και 22271/26.7.2012)