Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

Νέα ταυτότητα προπονητών ποδοσφαίρου

 

Στο πλαίσιο της δημιουργίας μόνιμου μητρώου προπονητών, όπως απαιτούν οι κανόνες της UEFA και της ΕΠΟ, ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Μέχρι τις 31/12/2012 οι προπονητές που κατέχουν οποιαδήποτε παλαιού τύπου ταυτότητα προπονητή ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, η οποία έχει ημερομηνία λήξης μετά την 1/1/2013, παρακαλούνται να τις προσκομίσουν στην Υπηρεσία Μητρώου προπονητών της ΕΠΟ, προκειμένου να αντικατασταθούν με τον νέο τύπο ταυτότητας, που ξεκίνησε να εκδίδεται από την 1/6/2012.

Αυτό θα γίνει χωρίς καμία επιβάρυνση για τα χρόνια που θα εξακολουθούσαν να ισχύουν και μέχρι τη λήξη τους.

Όλες οι νέες ταυτότητες προπονητών που θα εκδοθούν μέσα στις αναφερόμενες προθεσμίες θα έχουν ημερομηνία λήξης την 31/12/2015.