Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

Διαφήμιση στις στολές

  Την σχετική έγκριση της ΕΠΣ Κορινθίας οφείλουν να λάβουν τα σωματεία που θέλουν να διαφημίσουν, διάφορα προιόντα ή τους χορηγούς τους, πάνω στις στολές των ποδοσφαιριστών τους. 

   Η σχετική αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από το ιδιωτικό συμφωνητικό ανάμεσα στον σύλλογο και την εταιρία με την οποία συνεργάζεται. Στο εν λόγω συμφωνητικό θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του εκπροσώπου της εταιρίας, η επωνυμία της, η έδρα της και ο τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται. Επίσης πρέπει να αναφέρεται και το όνομα του σωματείου, καθώς και του νόμιμου εκπροσώπου του. 

   Προκειμένου δε να χορηγηθεί η ζητούμενη έγκριση, η διαφήμιση στην φανέλα θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους του άρθρου 14 του ΚΑΠ ερασιτεχνών (στολές ομάδων). 

   Επιπλέον, η Ένωση επισημαίνει πως το ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να υπογράφεται και να σφραγίζεται από τα δύο μέρη (σωματείο και επιχείρηση), μόνο εφόσον εγκριθεί από την διοργανώτρια αρχή η χρήση της διαφήμισης στις στολές των ποδοσφαιριστών