Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ.Σ.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας υπενθυμίζουμε ότι η ετήσια τακτική Γενική συνέλευση των σωματείων μελών της Ε.Π.Σ Κορινθίας θα διεξαχθεί την Δευτέρα 23 Ιουλίου και ώρα 19: 00 στο Εργατικό Κέντρο Κορίνθου ( Κολοκοτρώνη 54 ).

 

Εάν δεν υπάρξει απαρτία, δεν παραβρεθεί το μισό συν ένα του όλου αριθμού των Σωματείων – Μελών, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, χωρίς

άλλη πρόσκληση την επόμενη ημέρα Τρίτη 24 Ιουλίου 2012, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, οπότε θα θεωρηθεί ότι υπάρχει απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των Σωματείων Μελών που θα παραβρεθούν.

 

Τα θέματα που αφορούν την εκπροσώπηση των Σωματείων Μελών της Ε.Π.Σ, όπως και κάθε άλλο θέμα που αφορά την Τακτική Γενική Συνέλευση, ρυθμίζονται από τις διατάξεις του καταστατικού της Ε.Π.Σ. Κορινθίας.

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Κάθε Σωματείο Μέλος θα εκπροσωπηθεί στην Γ.Σ. με έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωματικό, οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη του Σωματείου και δεν εξαιρούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του.

Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωματικοί των Σωματείων ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των και νομιμοποιούνται με την κατάθεση στην Γραμματεία της Ε.Π.Σ. Κορινθίας (Νοταρά 48) Ειδικού Πληρεξουσίου Εγγράφου (το οποίο περιλαμβάνεται στην πρόσκληση) το αργότερο μέχρι τις 15.00 το μεσημέρι της Παρασκευής 20 Ιουλίου 2012.

Η υποβολή προτάσεων των Σωματείων για συζήτηση στην Γενική Συνέλευση πρέπει να κατατεθούν εγγράφως στην Γραμματεία της Ε.Π.Σ. τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα για σύγκλιση της Γ.Σ.

Από την 6η Ιουλίου 2012 θα διανέμονται από τα Γραφεία της Ε.Π.Σ έντυπα με περιεχόμενο: α) Τον Διοικητικό Απολογισμό περιόδου 2011-2012 β) Τον Οικονομικό Απολογισμό έτους 2011 γ) Την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής δ) Τον Προϋπολογισμό έτους 2013 και ε) Τους βαθμολογικούς πίνακες όλων των κατηγοριών της αγωνιστικής περιόδου 2011-2012

Εκπρόσωποι των Σωματείων μπορούν να παραλαμβάνουν τα παραπάνω έντυπα από την Γραμματεία της Ε.Π.Σ ώστε να είναι ενημερωμένοι για τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης.

 

Με τιμή

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  

Συνημμένα αρχεία
Download this file (anakoinwsi.pdf)anakoinwsi.pdf[ ]11 kB

Hello Football Friend 2023